waynehorse

may all your dreams come true

Concordia en Waynehorse delen de ambitie om te onderzoeken hoe de dialoog tussen kunst en kijker aangewakkerd en geïntensiveerd kan worden. De expositie May All Your Dreams Come True en deze publicatie zijn een uitnodiging om bewust na te denken over wat je ziet, om in een andere wereld te duiken en daaruit iets mee terug te nemen naar je eigen werkelijkheid.  
               Een kunstwerk kent altijd meer dan één betekenis: Allereerst is er de betekenis die de kunstenaar er aan geeft, maar eenmaal gezien buiten het atelier worden er andere betekenissen en bedoelingen aan het kunstwerk toegevoegd. Elke beschouwer ziet en ervaart het werk op een unieke manier, onafhankelijk van het perspectief van anderen, en iedereen geeft een persoonlijke betekenis aan wat hij ziet.
Kunst vraagt een aandachtige en kritische blik om vooral de persoonlijke betekenis van de toeschouwer te onthullen. De exposities bij Concordia bieden ruimte aan het onderzoeken van wat je ziet, en aan het vervolgens toekennen van een eigen betekenis.
               WayneHorse stelt een open interpretatie van zijn werk voor. Net zoals de kunst zelf geeft hij geen kant en klare antwoorden maar zet hij vraagtekens en zorgt hij voor opschudding in het denken van de kijker. Hij kaart aan en beeldt uit. Hij experimenteert met verschillende manieren om verhalen over te brengen en lokt als het ware het verhaal uit om zichzelf te vertellen, aan iedereen op een eigen manier.  Zodoende wil hij de barrière tussen kunstwerk en kijker doorbreken en zet daar een dialoog tussen beide voor in de plaats.

Deze ideeën over open interpretatie,  het toekennen van een eigen betekenis en het aanzetten tot dialoog  komen samen en krijgen vorm  in May All Your Dreams Come True. De overweldigende en kleurrijke beelden en teksten in de bonte installatie trekken de kijker aan. Eenmaal dichterbij onthullen ze de spanning tussen de ogenschijnlijke alledaagsheid en een serieuze ondertoon, zowel in beeld als in thema en verhaal.

Het werk van WayneHorse daagt uit om verder te kijken dan de eerste kennismaking met een kunstwerk en om vervolgens je eigen interpretatie van het beeld te verkennen.  

deze tekst is verschenen als voorwoord bij de publicatie May All Your Dreams Come True, ten tijde van de gelijknamige expositie. Ontwerp Studio KERN, drukkerij Lulof.

Comments (

0

)

Maak een website of blog op WordPress.com