In samenwerking met kunstenaars, collega instellingen, kunstenaarsinitiatieven en atelierverenigingen ontstaan exposities die buiten de standaard durven te gaan. Zoals Physical Digital, een project in samenwerking met The Overkill Festival, waar kunst en gamecultuur worden gecombineerd.

Met gastcurator Francis Boeske en schrijver/kunstenaar Twan Janssen ontstond het project Boys don’t cry, waarbij een persoonlijke benadering van de kunst centraal stond.